top of page

Betalningar

Vid Godkänd offert skickas 1:a del start fakturan för material kostnader.

Vid fullbordat arbete, projekt avslut skickas 2:a del fakturan för den ROT berättigade arbetskostnaden.

Om Rot avdrag nekas vid utbetalning till företaget från skatteverket blir kunden skyldig att betala återstående belopp till Stenmark Kamin & Värme.

Garantier

Konsumentköplagen gäller

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Gäller


Garantier för produkter/tjänster varierar beroende på vilken vara man önskar. Garantier och info lämnas på offerten.

Pris ändringar

Stenmark Kamin & Värme förbehåller sig rätten till att utföra pris ändringar på Kaminer och skorstenar utifrån leverantörens prisändringar. Det här gäller före Fakturering till Kund.

Offert

Våra offerter är giltiga i 10 dagar.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller under 14 dagar enligt distans- och hemförsäljningslagen. Det gäller från den dag Du erhållit varan. En förutsättning är att Du hållit varan i lika gott skick som när Du fick den, dvs varan får ej användas! Originalförpackningen skall vara kvar. Du har dock rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att undersöka den. Naturligtvis ska Du vara försiktig och inte göra en mer omfattande undersökning än nödvändigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att Du är vårdslös förlorar Du ångerrätten.


Kunden får enligt distans- och hemförsäljningslagen själv stå för returkostnaderna när en vara återsänds pga. ångrat köp. Om en vara skadas under återtransport till följd av otillräcklig emballering så debiteras Du som kund motsvarande den värdeförlust skadan innebär.

Ångerrätten för varor gäller bl.a inte :

Utgående varor, måttbeställda varor

varor som snabbt kan försämras eller föråldras.

Om Du vill ångra ett distansköp och Du har rätt till det skall detta ske via e-post

bottom of page